Privacyverklaring OLSKA (Kidsatelier Oldenzaal)

1. Algemeen

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA, gevestigd aan Parallelstraat 88, 7575 AN Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Contactgegevens:

Eekboerstraat 63

7575 AW Oldenzaal

Telefoon: 06-21586069

E-mail: info@olska.nl

Website: https://www.olska.nl/


M. Ziemerink is de Functionaris Gegevensbescherming van Kidsatelier Oldenzaal / OLSKA. Hij is te bereiken via info@ziemerink.org.


2. Verwerkte Persoonsgegevens

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer


3. Verwerking van Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens

Onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@olska.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


4. Doel en Grondslag van de Gegevensverwerking

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betalingen

– U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten

5. Geautomatiseerde Besluitvorming

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

6. Bewaartermijn

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

– Persoonsgegevens: 7 jaar (Wettelijke bewaarplicht Belastingdienst)

– Adresgegevens en e-mailadres: Zolang er gebruik wordt gemaakt van onze diensten


7. Delen van Persoonsgegevens met Derden

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA maakt gebruik van technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Uw Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kidsatelier Oldenzaal / OLSKA. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@olska.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

10. Klachten

Kidsatelieroldenzaal / OLSKA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Beveiliging

  1. Kidsatelieroldenzaal / OLSKA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@olska.nl.