De meeste wasmachines hebben een normaal wasprogramma, een kreukherstellend wasprogramma en een

Het programma voor de fijne was is met name geschikt voor alle kledingstukken waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan bij het wassen. Met name de veel geringere mechanische belasting en de grotere hoeveelheid water onderscheiden dit programma van het normale wasprogramma. Bovendien wordt met een veel kleiner toerental gecentrifugeerd om het wasgoed niet extra te belasten.
Wasprogramma en temperatuur

programma voor de fijne was en/of de wolwas.

In tegenstelling tot het normale wasprogramma, het standaardprogramma van elke wasmachine, is het kreukherstellende programma aanzienlijk korter en speciaal ontwikkeld voor eenvoudig te wassen textiel, dat nauwelijks kreukt en dat ook wel eens ongestreken in de kast gehangen kan worden.

Het programma voor de fijne was is met name geschikt voor alle kledingstukken waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan bij het wassen. Met name de veel geringere mechanische belasting en de grotere hoeveelheid water onderscheiden dit programma van het normale wasprogramma. Bovendien wordt met een veel kleiner toerental gecentrifugeerd om het wasgoed niet extra te belasten.

Welk wasprogramma en welke wastemperatuur voor uw wasgoed geschikt is, vindt u in de eerste plaats op het ingenaaide etiket met de wassymbolen. Dit zijn echter maximumgegevens – u kunt ook steeds een minder intensief wasprogramma kiezen zodat het wasgoed minder wordt belast.

In onderstaande lijst vindt u de wasprogramma’s in afnemende volgorde van belasting:

* Normaal
* Kreukherstellend
* Fijne was
* Wol

Voor de correcte bediening van uw wasmachine raadpleegt u de bijbehorende handleiding.